Dia's scannen, Friesland - Fryslân

Voor het dia scannen in de provincie Friesland of de gemeenten: Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen, Sneek, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Achtkarspelen, Skarsterlân, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Dongeradeel, Franekeradeel, Dantumadiel, Boarnsterhim, Wymbritseradiel, Harlingen, Menaldumadeel, Lemsterland, Kollumerland en Nieuwkruisland, Wűnseradiel, Nijefurd, het Bildt, Littenseradiel, Leeuwarderadeel, Gaasterlân-Sleat, Bolsward, Ferwerderadiel, Terschelling, Ameland, Vlieland, Schiermonnikoog. U kunt op eenvoudige wijze deze opdracht door Scan & Co. laten uitvoeren. U geeft aan waar en wanneer u de dia's wilt laten ophalen en wij regelen de rest! Na het scannen kunnen wij uw dia's weer terugsturen of u kunt het persoonlijk komen afhalen.

Neem contact op met:

Dia-Scannen.nl | SCAN & CO.
Zandkamp 27
3828 GB Hoogland (Amersfoort)
Tel: 0624223456
Email:
Web: www.dia-scannen.nl

 Wilt u graag meer weten over de dia scannen service? Klik hier voor het informatie formulier...